Kelfort valbeveiliging - Van Smeden Harlingen B.V. Groot- en detailhandel in IJzerwaren Gereedschappen en Bouwbeslag

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws
Veilig werken op hoogte met Kelfort  2-03-2017

Wat is belangrijk bij aanschaf van een harnas?
Gebruik van valbeveiliging is in Nederland vanaf 2,5 meter hoogte verplicht, mits er valgevaar is en er geen andere (collectieve) veiligheidsvoorzieningen getroffen kunnen worden.

Een goede toepassing van valbeveiliging begint met het juiste veiligheidsharnas. Niet alleen het type is belangrijk, ook de juiste maat. Een te groot of te klein harnas kan bij een val alsnog lichamelijk letsel veroorzaken. Harnassen hebben een levensduur van maximaal 10 jaar na productiedatum. Na een val treden er zichtbare en onzichtbare beschadigingen op. Ook dan moet het harnas vervangen worden door een nieuwe.

Omdat een veiligheidsharnas onder de persoonlijk beschermingsmiddelen valt (met risico factor 3), dient het harnas gelabeld te zijn met het betreffende normeringsnummer en de productiedatum. Ook moet ieder harnas jaarlijks gekeurd worden door een hiertoe geautoriseerd persoon of bedrijf.

Vanglijnen
Vanglijnen voorzien van een valdemper zijn onmisbaar voor het beperken van de vrijgekomen krachten op het lichaam. Bij een val van bijvoorbeeld 2 meter met valfactor 2 zorgt een vanglijn met valdemper voor een vermindering van de krachten tot onder de 6 kN.
Een vanglijn zonder valdemper wordt gebruikt bij positioneringswerkzaamheden. Is er wel valgevaar, dan is het gebruik van een vanglijn mét valdemper noodzakelijk.
Van Smeden heeft een breed assortiment vanglijnen:

• Vanglijnen zonder valdemper
• Vanglijnen met valdemper
• Flexibele vanglijnen met valindicator
• Verstelbare positioneringslijnen
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu