Luchtdicht bouwen - Van Smeden Harlingen B.V. Groot- en detailhandel in IJzerwaren Gereedschappen en Bouwbeslag

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws
Luchtdicht bouwen     5-3-2016

Luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker. Door luchtdicht te bouwen wordt de bouwkwaliteit en het wooncomfort in het algemeen verhoogd, terwijl tegelijkertijd het energieverbruik verlaagd wordt.

Wat is luchtdicht bouwen en wat zijn de voordelen hiervan?
Luchtdicht bouwen betekent dat naden en kieren in een gebouw gedicht worden, om daarmee te voorkomen dat er ongewenste ventilatie ontstaat. Is er sprake van infiltratie, dan komt er ongewenst lucht van buiten naar binnen, terwijl het bij exfiltratie over lucht gaat die van binnen naar buiten stroomt. Door het toepassen van luchtdicht bouwen wordt voorkomen dat koude en droge lucht van buiten in contact komt met de vochtige en warme binnenlucht, waardoor vochtproblemen (schimmels) kunnen ontstaan.

Door luchtdicht te bouwen wordt bijgedragen aan een energiezuinige woning als onderdeel van het zogenaamde passieve bouwen. Onder passief bouwen wordt verstaan: een comfortabele woontemperatuur gecombineerd met een uitstekende luchtkwaliteit en een zeer laag energieverbruik. Goede ventilatie (gecontroleerde luchtstromen) is daarbij een must, om de luchtkwaliteit in het gebouw te garanderen.

Aandacht voor daken, gevels en kozijnen
Alhoewel niet alle delen van een gebouw luchtdicht gemaakt kunnen worden dient zowel bij het ontwerp als de renovatie extra aandacht besteed te worden aan daken, gevels en kozijnen. Op deze plekken ontstaan veelal ongewenste luchtstromen

Eisen aan luchtdichtheid, toetsing en handhaving
Vanaf 1 januari 2015 zal niet alleen de controle op de naleving van de eisen van het Bouwbesluit strenger worden, de ECP- norm waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen wordt vanaf deze datum verlaagd naar 0,4. Dat betekent dat nog meer nadruk gelegd zal worden op het luchtdicht maken van gebouwen.

ECP- norm
De ECP (Energieprestatiecoëfficiënt) geeft de energetische efficiëntie van een gebouw aan. Hoe lager de ECP- waarde daarbij is, hoe energiezuiniger het gebouw. Gold vanaf 1 januari 2011 nog een ECP- norm van 0,6, vanaf begin 2015 wordt dit verlaagd naar 0,4. Door voldoende energiebesparende maatregelen te treffen kan relatief eenvoudig voldaan worden aan de nieuwe eisen in het Bouwbesluit. Wacht daarom niet langer met het gebruik van het juiste materieel.

QV;10- waarde
De luchtdoorlatendheid (QV;10) van een gebouw wordt gemeten aan de hand van de luchtstroom die ontstaat via naden en kieren in een gebouw waarbij het drukverschil 10 Pascal is. Bij de berekening gaat het uitsluitend om ongewenste luchtstromen en niet om luchtverplaatsing via aangebrachte ventilatiekanalen, welke onmisbaar zijn bij luchtdicht bouwen. Het Bouwbesluit eist een luchtdoorlatendheid (QV;10) van niet meer dan 200 dm³/s bij 10 Pascal.

Producten om luchtdicht te bouwen van Illbruck
De komende jaren zal de controle op naleving van de gestelde eisen verhoogd worden en daarom is het van groot belang om hier reeds tijdens de bouw rekening mee te houden.
Een groot assortiment producten voor luchtdicht bouwen van Illbruck/ zijn bij ons te bestellen. Wij adviseren u graag over luchtdicht bouwen en de hiervoor benodigde materialen.

Luchtdicht Bouwen adviestool van Illbruck
Door gebruik te maken van het adviestool van Illbruck kan in een oogopslag gekeken worden waar eventuele ongewenste luchtstromen kunnen ontstaan en welke bouwproducten gebruikt kunnen worden om de gewenste luchtdichtheid te bereiken. Hiervoor zijn uiteenlopende Europese producten van Illbruck verkrijgbaar.

Voor meer info: www.luchtdichtbouwen.nl/
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu