Valbeveiliging - Van Smeden Harlingen B.V. Groot- en detailhandel in IJzerwaren Gereedschappen en Bouwbeslag

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws
Valbeveiliging   4-03-2015

Een val is altijd riskant en kan vervelende consequenties met zich meebrengen. Niet voor niets betreft de helft van het aantal ongevallen in de bouw valongevallen. Wanneer u werkzaamheden op 2,5m of hoger uitvoert, of werk uitvoert op plekken met een groot valrisico, is vallen extra gevaarlijk. Voor werken op hoogte en werken op plaatsen met een verhoogd valrisico gelden dan ook Europese richtlijnen op het gebied van valbeveiliging, om het valrisico te minimaliseren.

Europese Richtlijnen valbeveiliging
De Europese richtlijnen verplichten onder andere het gebruik van valbeveiligingsmiddelen bij uitvoer van werkzaamheden op hoogte en op plekken met een verhoogde kans op vallen. Andere voorbeelden van richtlijnen zijn het niet toestaan van het gebruiken van ladders op een hoogte 2,5m of hoger en het meenemen van valgevaar als een potentieel risico in een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Daarnaast zijn er ook richtlijnen te vinden op het gebied van preventie, beheersmaatregelen voor risico’s en de noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen in het geval van onvoldoende collectieve voorzieningen van valbeveiliging. Voor het gemak een aantal op een rijtje:

Arbeidshygiënische strategie
Bij werken op hoogte zijn volgens de arbeidshygiënische strategie de volgende niveau’s van beveiliging mogelijk:

- Een werkplek moet bij voorkeur permanent worden aangepast door bijvoorbeeld vaste balustrades of leuningen te plaatsen.
- Er moeten tijdelijke voorzieningen worden getroffen, zoals steigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging. De organisatie dient erop gericht te zijn valgevaar als continue actief risico te beschouwen.
- De planning moet zo worden ingericht dat tijdens een bouwproject zo snel mogelijk vaste trappen worden geplaatst.
- Wanneer de voorgaande collectieve voorzieningen niet mogelijk blijken, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk.

Persoonlijke valbeveiliging
Indien de collectieve beveiligingsmaatregelen niet afdoende zijn, is persoonlijke bescherming een noodzaak.
Goede valbeveiliging kan namelijk de volgende risico’s voorkomen:
- vallen van hoogte.
- abrupt breken van de val (klap).
- afknelling door de vallijn.
Valbeveiliging behoort uit drie onderdelen te bestaan. De werksituatie bepaalt welke valbescherming de benodigde bescherming verschaft.
- een vast en stevig bevestigingspunt voor de beveiligingskabel.
- een harnas dat de medewerker via een kabel verbindt met het bevestigingspunt.
- een valstopapparaat of valdemper.

Positioneringslijn
Een positioneringslijn mag enkel worden ingezet als gebiedsbeperking en nooit in situaties waarbij een val mogelijk is.
Met de juiste lijnlengte kan voorkomen worden dat men in een gevaarlijk valgebied terecht komt.

Voorkomen is beter dan genezen
Een groot deel van de valpartijen ontstaat, doordat afval is blijven liggen, gereedschap rondslingert of materialen ‘even’ in de looproute zijn opgeslagen. Opruimen van materialen en aandacht voor de risico’s van vallen zijn dan ook het belangrijkste preventiemiddel. Beide behoren onderdeel te zijn van werkinstructies en veiligheidsplannen, en u voorkomt er onnodig gevaarlijke situaties mee.

Voor meer informatie over voorzieningen bij valgevaar verwijzen wij u naar het Arbobesluit 3.16.
Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met onze servicebalie. Wij helpen u graag verder.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu