Werken op hoogte - Van Smeden Harlingen B.V. Groot- en detailhandel in IJzerwaren Gereedschappen en Bouwbeslag

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws
Werken op hoogte    9-06-2015

Veilig werken op hoogte!
Veilig werken op hoogte gaat gepaard met risico’s. Daarom gelden er in Nederland strenge regels voor professioneel gebruik. De Inspectie SZW heeft aangekondigd in juni 2015 extra te controleren op juist gebruik nadat in 2014 bij ongeveer driekwart van de inspecties overtredingen zijn geconstateerd. Het ontbreekt volgens de inspectie niet alleen aan arbobewustzijn, ook de kennis om met materiaal om te gaan (zoals juiste opbouw van steigers) is vaak afwezig.

Inspecteurs controleren in juni 2015 drie weken lang in binnensteden op het veilig opbouwen en gebruiken van rolsteigers, ladders en trappen. Bescherm uw medewerkers, uzelf en voorkom sancties door verantwoord te werk te gaan.

Ieder jaar vinden er duizenden ongevallen plaats bij het werken op hoogte met ernstige en helaas ook dodelijke gevolgen. Verlies van evenwicht, onvoldoende of ontbrekende beveiliging en verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen liggen hieraan ten grondslag. Risico’s zijn vanzelfsprekend een val, geraakt worden door een vallend voorwerp en mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten.Norm werken op hoogte
Van werken op hoogte is sprake als er valgevaar is. Dit wordt bepaald door de hoogte, de uit te voeren werkzaamheden en de directe omgeving. Op een werkplek boven de 2,50 meter is er al sprake van werken op hoogte. Daarnaast dienen er maatregelen getroffen worden wanneer men zich minder dan 4 meter afstand van de rand van het dak bevindt, of als men lager dan 2,5 meter van de grond werkt, maar op uitstekende delen of in het water of verkeer terecht kan komen.

Maatregelen
Als u werkt op een plek waar valgevaar bestaat, is de werkgever verplicht beveiliging aan te brengen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van vangnetten of veiligheidsgordels met vanglijnen. Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw organisatie moet blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie. Raadpleeg de arbocatalogus voor een overzicht van maatregelen.

Veilig op hoogte werken vereist een juiste invulling van drie criteria
- De juiste aanschaf van veilig klimmateriaal dat voldoet aan alle geldende wetten en criteria.
- Borging van kwaliteit in gebruik door tijdige deskundige keuring en/of reparatie.
- Veilig en deskundig gebruik.

Van Smeden helpt u graag bij het samenstellen van het vereiste materieel om veilig en volgens de laatste regelgeving op hoogte te werken. Daarnaast voert onze gecertificeerde keurmeester keuringen en reparaties uit, eventueel bij u op locatie.

Links voor meer informatie;
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu